Професионална програма
Loading...
KristianZanev avatar KristianZanev 16 Точки

3. Кодиране -малък проблем със задачата

Здравейте, проблема със задачката е малък просто трябва да се долепят символите един до друг,  печатат се правилните символи , но в една колона. Не мога да се сетя как ставаше, пробвах варианти и не се получи. Линк към задачата 

function coding(input) {

  let n = Number(input.shift());;
  let num = n.toString();
  let lastNum = n;
  let string = '';

  for (let i = 0; i < num.length; i++) {
    let number = lastNum % 10;
    let lastDigit = (lastNum - number) / 10;
    lastNum = lastDigit;
    if (number == 0) {
      console.log("ZERO");
    }
    for (let j = 0; j < number; j++) {
      let ascii = number + 33;
      let symbol = String.fromCharCode(ascii);

      // string = string + symbol;

      console.log(symbol);

    }

    console.log();
  }
}

coding([
  9347439
])

 

Тагове:
0
Programming Basics
willystyle avatar willystyle 1883 Точки
Best Answer
function coding([number]) {  
  let currentNumber = number;  
  for (let i = 0; i < number.toString().length; i++) {
    let lastDigit = currentNumber % 10;
    currentNumber = Math.floor(currentNumber / 10);    
    if (lastDigit == 0) {
      console.log("ZERO");
      continue;
    }    
    let symbolRow = '';
    for (let j = 0; j < lastDigit; j++) {
      let ascii = lastDigit + 33;
      symbolRow += String.fromCharCode(ascii);
    }
    console.log(symbolRow);    
  }
}

Товa e чрез конкатенация, а ти може би искаш директно, това става чрез фунцията repeat() :

 

function coding([number]) {  
  let currentNumber = number;  
  for (let i = 0; i < number.toString().length; i++) {
    let lastDigit = currentNumber % 10;
    currentNumber = Math.floor(currentNumber / 10);    
    if (lastDigit == 0) {
      console.log("ZERO");      
    } else {
      console.log(String.fromCharCode(lastDigit + 33).repeat(lastDigit));   
    }      
  }
}

A като махнеш и излишните променливи става най-компактно:

function coding([number]) {  
  while (number > 0) {
    let lastDigit = number % 10;
    number = Math.floor(number / 10);    
    if (lastDigit == 0) console.log("ZERO");
    else console.log(String.fromCharCode(lastDigit + 33).repeat(lastDigit));          
  }
}
0
23/02/2019 10:59:54
KristianZanev avatar KristianZanev 16 Точки

Благодаря много проработи

0