Професионална програма
Loading...
slaviyy avatar slaviyy 0 Точки

Null values with SpringMVC project

Проект който е вързан с база данни.

При вкарване на стойности във формуляр за регистрация, в обекта не се присвояват никакви стойности от полетата на формуляра. Всички стойности на обекта остават null !

Това е формичката

<form action="#" th:action="@{/add-user}" th:object="${user}" method="post">
  <input type="text" th:field="*{userName}">
  <input type="text" th:field="*{userFirstName}">
  <input type="text" th:field="*{userLastName}">
  <input type="text" th:field="*{userPassword}">
  <input type="submit" value="REgister">
</form>

А това е контролера

@GetMapping("/add-user")
public ModelAndView addEmployeeForm() {
  return new ModelAndView("register")
      .addObject("user",new User());
}

@PostMapping("/add-user")
public ModelAndView addEmployee( User user, BindingResult bindingErrors) {

  return new ModelAndView("redirect:/register");
}

 

Моля за някакви идеи.

0
Web Basics
KeepCoding avatar KeepCoding 554 Точки

Пробвай следните неща:

- method="post" да го замениш с th:method="post"

- да напишеш така "public ModelAndView addEmployee(@ModelAttribute User user, BindingResult bindingErrors) {"

Ако пак не ти се получи, ето моето репо, където успешно приемам данни от форма. линк

0
slaviyy avatar slaviyy 0 Точки

Благодаря!

0