Професионална програма
Loading...
did0sh avatar did0sh 4 Точки

[Java MVC Spring - Unit Testing] Проблем при стартиране на Code Coverage

При стартиране на опцията "Run Tests with Code Coverage" ми хвърля следния Exception:

Exception in thread "main" java.lang.ClassFormatError: Nest member class_info_index 5 has bad constant type in class file org/softuni/cardealer/service/TestsCarService
    at java.base/java.lang.ClassLoader.defineClass1(Native Method)
    at java.base/java.lang.ClassLoader.defineClass(ClassLoader.java:1016)
    at java.base/java.security.SecureClassLoader.defineClass(SecureClassLoader.java:174)
    at java.base/jdk.internal.loader.BuiltinClassLoader.defineClass(BuiltinClassLoader.java:802)
    at java.base/jdk.internal.loader.BuiltinClassLoader.findClassOnClassPathOrNull(BuiltinClassLoader.java:700)
    at java.base/jdk.internal.loader.BuiltinClassLoader.loadClassOrNull(BuiltinClassLoader.java:623)
    at java.base/jdk.internal.loader.BuiltinClassLoader.loadClass(BuiltinClassLoader.java:581)
    at java.base/jdk.internal.loader.ClassLoaders$AppClassLoader.loadClass(ClassLoaders.java:178)
    at java.base/java.lang.ClassLoader.loadClass(ClassLoader.java:521)
    at java.base/java.lang.Class.forName0(Native Method)
    at java.base/java.lang.Class.forName(Class.java:398)

Process finished with exit code 1
Empty test suite.

Не ми намира тестовете при положение, че съм направил конфигурация в коя папка да търси.

Rebuild-вах проекта, Invalidate Caches / Restart --> нищо не помага.

Моля за съдействие.
 

0
Module: Java Web
D.Dimov_96 avatar D.Dimov_96 72 Точки

Здравей, did0sh

Налична е грешката "java.lang.ClassFormatError", тази грешка означава, че:

Виртуалната машина на Java се опитва да прочете файл от клас и да определи, дали файлът е не подлежи на компилация или по друг начин не може да се интерпретира.

Възможно е това да е грешка в компилатора на Java 8. Пост в stackoverflow.com https://stackoverflow.com/questions/24580370/classformaterror-in-java-8?answertab=votes#tab-top.

Можем да допуснем, че кодат Ви е валиден, тоест грешката не е при Вас. 

0