Софтуерно Инженерство
Loading...
BobyTopalova avatar BobyTopalova 25 Точки

Task 2 IDs

https://pastebin.com/bP6eSgc2   Company.cpp

https://pastebin.com/T80pbXhs   IDsMain.cpp

Task 2 – IDs
You are given code which reads information about Company objects from the console, maps and sorts them by id, then prints info about each on the console.
The provided code only contains the implementation, without the declarations for the classes & members. Your task is to study the provided code and create files with the appropriate declarations so that the code compiles and accomplishes the task described.
You should submit a single .zip file for this task, containing ONLY the file(s) YOU created. The Judge system has a copy of the other files and will compile them, along with your file, in the same directory.


#include <exception> Искам да питам за това, какво означава? И преди питах за това, може ли да ми обясните как точно работят тези exception? Търсих в интернет, но не успях да го разгадая.

HasInfo  като интерфейс ли трябва да го напишем?

 

Тагове:
0
C++ Advanced
j.petrov_90 avatar j.petrov_90 163 Точки

Привет, bobyTopalova,

Колежката Fatma98 ти е дала доста силни жокери за решението на задачата. Действай в тази насока.

Относно какво е това "exception":
Нарочно не съм го засягал в детайли, защото е доста обширно понятие.
Преценил, съм че не трябва да бъде част от програмата на курса, която и без това е доста голяма.

Описвам ти го с няколко думи:
Когато една програма се счупи (или "гръмне") обикновенно просто спира да работи и това е - повече ни вест, ни кост.

Exception-а е вид фатална грешка. Той ни позволява, когато нашата програма се счупи - то тя да "умре грациозно".
Например когато програмата ни се счупи - да извадим едно прозорче на потребителя и да му кажем "out-of-bound exception".
Това носи информация на програмиста, който след като тръгне да търси проблема, ще има насока - къде да търси.

Разбира се информацията може да е насочена към крайния потребител (който в общия случай не е програмист) и информация от типа на "out-of-bound-exception" не му носи никаква информация.
Вместо това можем да му покажем "Program X has stopped working with ErrorCode: 0xE2. Please contact the support".
Потребителя не знае какво е код на грешката "0xE2", но ако благоволи да се свърже с хората по поддръжката на програмата - те(или екипа им от програмисти ще знаят).

Поздрави

1