Професионална програма
Loading...
Lyubosumaz avatar Lyubosumaz 5 Точки

10. Race <Направена е задачата, но имам много въпроси, помогни ми>

Това е кодът:

https://pastebin.com/MrkjibVa

Условие:

https://judge.softuni.bg/Contests/Compete/Index/1331#9

Тази задача на прочит изглежда много лесна. Започнеш ли да я пишеш става страшно.

11 ред inputa го запазвам в ArrayList за да имам проверката на 28 ред.

Как мога да направя regexa да търси две стойности - на вход: G4e@55or%6g6!68e!!@ - с един regex да взема всички букви (а = George) и вскички числа (б = 4556668). Има ли някакъв синтаксис? Два различни regexa, не е интересно.

Задачката я продължавам с текстообработка.

Стойностите ги запазвам в LinkedHashMap. Това мое решение направи outputa невъзможен. Задачата изисква принтиране в "descending order" на първите трима състезатели.

За самото принтиране, трябваше да се науча да запазвам stream-нат map с collect, има ли начин това да стане без нужда от нова променлива която да държи сортировката? Как можем да запишем всички ключове от Map в List<String>? Има ли по лесен начин за принтиране от това положение?

Аз запазвам сортировката на първия Map в нов Map, после втория сортиран Map, от който ми трябва само "index(0)", го взима нов Map(трети), който не съм сигурен какво прави с .iterator().next(), но мога за взема началото на Mapа, а той започва с key.

Счупих си главата.

Тагове:
1
Fundamentals Module 27/03/2019 18:07:08
JwRBG avatar JwRBG 2 Точки

Привет,

Това е моето решение , но получавам 80 точки , някаква идея каква проверка пропускам ?

 

https://pastebin.com/Vsbwf9p5

0