Софтуерно Инженерство
Loading...
Kathy2905 avatar Kathy2905 0 Точки

Въведение в програмирането, Наков, задача 9 от Методи /java/

package execises;

import java.util.Arrays;
import java.util.Scanner;

public class ThreeInOne {
  public static void main(String[] args) {
    Scanner scanner = new Scanner(System.in);

    System.out.println("The tasks:");
    System.out.println("1. Reverse the digits in number");
    System.out.println("2. Average in line");
    System.out.println("3. Result from a * x + b = 0");

    System.out.print("Please, choice the task(number of task): ");
    int number = scanner.nextInt();
    System.out.println();

    if (number == 1){
      System.out.print("Please, enter the number > 0: ");
      int num = scanner.nextInt();

      reversedNumber(num);
    }
    else if (number == 2){
      System.out.print("Please, enter the sequence, separated by \",\": ");
      String line = scanner.next();//2,5,10,5,8

      averageOfLine(line);

    }else {
      System.out.print("Please, enter the double variables \"a\" and \"b\" (a != 0): ");
      double a = scanner.nextDouble();
      double b = scanner.nextDouble();

      printSolution(a, b);
    }
  }

  private static void printSolution(double a, double b) {
    //a * x + b = 0
    double x = -b / a;
    System.out.printf("x = %.2f", x);
  }

  private static void averageOfLine(String line) {
    int[] result = Arrays.stream(line.split(",")).mapToInt(Integer::parseInt).toArray();
    int sum = 0;
    for (int i = 0; i < result.length ; i++) {
      sum += result[i];
    }
    double average = sum * 1.0 / result.length;
    System.out.printf("%.2f%n", average);

  }

  private static void reversedNumber(int num) {
    while (num > 0) {
      int lastDigit = num % 10;
      System.out.print(lastDigit);
      num /= 10;
    }
    System.out.println();
  }
}
Тагове:
0
Java Fundamentals
svetoslav_0 avatar svetoslav_0 1006 Точки

Здравей.
Разгледах решението ти, добро е, харесва ми :) Обаче има нещо, което ми направи впечатлени и смятам, че можеш да помислиш върху следния проблем: казвайки на един потребител да въведе 1, 2 или 3, никога нямаш гаранция, че той няма да въведе 5 например. Така при теб ще се влезе в else-а. Би било по-добре, ако при невалиден вход например се изведе съобщение, ще въведения вход е неправилен и да се подкани пак да въведе нещо.  И така докато входа е валиден :)
Същото нещо можеш да направиш и с всеки един от методите. Например възможно е редицата да е празна, нищо че пише, че не трябва да е. Опитай за всеки един от методите да направиш нещо като валидация и ако тя не отговаря да се въвежда пак :)

1
Kathy2905 avatar Kathy2905 0 Точки

Благодаря, ще я барна още малко, :))

0