Професионална програма
Loading...
ItsGosho avatar ItsGosho 5 Точки

Spring Validation Handling Question

Имам следните въпроси отностно back-end & front-end валидациите:

1.Грешно ли е ако във Post Controller-a не връщаме грешки ,а ги обработваме динамично с JScript на front-end за по-добър user experience?

2.Грешно ли е ако не използваме никаква валидация във Dto-то ни с анотациите на javax.validation ,а си направим наш клас например UserRegisterDtoValidation ,който бива извикан при регистрация във UserService-а ни и всички нужни проверки се случат във него клас?

Тагове:
0
Java MVC Frameworks - Spring
sasitamil avatar sasitamil 2 Точки

EmployeeFormValidator is the validator implementation that is specific to Spring Framework. supports() method implementation by Spring Framework to know objects on which this validation can be used. ... Spring provides org.springframework.validation.ValidationUtils utility class for basic validations such as null or empty.

rpa online training|data science with python online training

0