Професионална програма
Loading...
AnGel90032 avatar AnGel90032 0 Точки

Simple Operations and Calculations - Exercise - 05. Dance Hall

5.* Зала за танци

Група танцьори си търсят нова зала. Залата, която са харесали, е правоъгълна и има размери:

L - дължина и W - ширина (в метри). В залата има квадратен гардероб със страна - A и правоъгълна скамейка с площ 10 пъти по-малка от площта на залата.

Мястото, което заема един танцьор е 40 см² и допълнително за свободно движение му трябват още 7000см².

Напишете програма, която да изчислява колко танцьори могат да се поберат в залата и да се движат свободно.

Полученият резултат трябва да се закръгли до най-близкото цяло число надолу.

Вход

От конзолата се четат 3 реда:

  1. Lдължина на залата в метри – реално число;

  2. Wширина на залата в метри – реално число;

  3. А – страна на гардероба в метри – реално число.

Изход

Да се отпечата на конзолата едно цяло число – броя танцьори, които могат да се поберат в свободното пространство на залата, закръглени до най-близкото цяло число надолу.
Примерен вход и изход

Вход

Изход

Чертеж

Обяснения

50

25

2

1592

 

Големина на залата в квадратни сантиметри: (50 * 100) * (25 * 100) = 12 500 000;

Големина на гардероба: (200 * 200) = 40000;

Големина на пейката: 12 500 000 / 10 = 1 250 000;

Свободно пространство = 12 500 000400001 250 000 = 11210000;

Брой танцьори = 11210000 / (40 + 7000) = 1592;

 

l_cm = float(input()) * 100
w_cm = float(input()) * 100
a_wardrobe_cm = float(input()) * 100

area_wardrobe = a_wardrobe_cm ** 2
area_hall = l_cm * w_cm
area_bench = area_hall / 10

space_dancer_m2 = 40 + 7000
real_area_hall = area_hall - (area_wardrobe + area_bench)
count_dancers = real_area_hall / space_dancer_m2
print(f"{count_dancers:.0f}")

# В PyCharm получавам отговор: 1592
# В Judge ми дава 40/100.

#Къде ми е грешката ?
#Мерси предварително.


 

Тагове:
0
Programming Basics with Python 14/04/2019 22:09:11
lostinparadise avatar lostinparadise 19 Точки
Best Answer

Пробвай count_dancers с math.floor 

 

import math

length = float(input())
width = float(input())
a = float(input())

area = (0.9 * length * width) - math.pow(a, 2)

dancers = math.floor(area / (0.704))

print(dancers)
0
AnGel90032 avatar AnGel90032 0 Точки

Да това беше грешката ми. Мерси много :)

0