Професионална програма
Loading...
LepTon avatar LepTon 6 Точки

Technology Fundamentals Mid Exam - 10 March 2019 Group 1: 02. Hello, France

Моля, за консултация по този код: https://pastebin.com/vAM46KQ7

Налице е прекъсване на 24-ти ред, което не позволява да се придобие представа дали последващия код работи.

Защо, какво, къде?

Условие на задачата: https://judge.softuni.bg/Contests/Practice/Index/1494#1

Тагове:
0
Fundamentals Module
danail.k avatar danail.k 2 Точки

Здравей, опитай следното:

1.  за profit трябва да го изчисляваш във всеки случай -if  : като разлика между нова и зададена цена priceType*1,4 - priceType 

2. Опитай да използваш foreach за разпечатване с {item:f2}

 

 

0