Софтуерно Инженерство
Loading...
anton_fotev avatar anton_fotev 7 Точки

На мен също ми дава проблем джъджа. По-долния код би трябвало да работи безпроблемно, но не ми дава 100/100.
Някой има ли идея защо?

using System;

using System.Numerics;

public class Program

{

public static void Main()

{

int upBorder = int.Parse(Console.ReadLine());

for (int i = 1; i <= upBorder; i++)

{

int current = i;

int sum = 0;

  while (current> 0)

{

  sum += current % 10;

  current /= 10;

}

bool magicDigit = sum % 5 == 0 || sum % 7 == 0 || sum % 11 == 0;

Console.WriteLine("{0} -> {1}", i, magicDigit);

} // end for

}

}

0
iGeorg1ev avatar iGeorg1ev 210 Точки

Да, направи проверката да е:

bool magicDigit = sum == 5 || sum  == 7 || sum == 11;

0