Софтуерно Инженерство
Loading...
DIMITRINALU avatar DIMITRINALU 0 Точки

Проблем: Лаб|7. Периметър и лице на кръг

Здравейте,

Judge ми връща грешка, моля за съдействие:

 

Условие: Напишете програма, която чете от конзолата число r и пресмята и отпечатва лицето и периметъра на кръг /
окръжност с радиус r, като форматирате изхода до втория знак след десетичната запетая.
Примерен вход и изход:

                  3        28.27
                            18.85

 

Моята програма:

 

 

using System;

namespace Circle_Area_and_Perimeter
{
    class Program
    {
        static void Main(string[] args)
        {
            Console.Write("r = ");
            double r = double.Parse(Console.ReadLine());

            double area = Math.PI * r * r;
            double perimeter = 2 * Math.PI * r;

            Console.WriteLine("{0:F2}", area);                        
            Console.WriteLine("{0:F2}", perimeter);
        }
    }
}
 

 

В конзолата всичко изглежда наред:

r = 3
28.27
18.85
Press any key to continue . . .
 

Къде греша?

Благодаря.

Тагове:
0
Programming Basics with C#
Borislav_Vulkov avatar Borislav_Vulkov 54 Точки

Здравей,
супер яко си го написал с това "r = " но judge едва ли го иска. 
Пробрай без него и мисля, че ще стане.

0
DIMITRINALU avatar DIMITRINALU 0 Точки

Благодаря, получи се.

0