Професионална програма
Loading...
Vardanss avatar Vardanss 0 Точки

class HolidaysBetweenTwoDates

 

Здравейте. Някой може ли да ми обясни по-подробно как работи този код?

 

var startDate = DateTime.ParseExact(Console.ReadLine(), 
            "d.M.yyyy", CultureInfo.InvariantCulture);
        var endDate = DateTime.ParseExact(Console.ReadLine(),
            "d.M.yyyy", CultureInfo.InvariantCulture);
        var holidaysCount = 0;
        for (var date = startDate; date <= endDate; date = date.AddDays(1))
        {
            if (date.DayOfWeek == DayOfWeek.Saturday ||
                            date.DayOfWeek == DayOfWeek.Sunday)
                holidaysCount++;
        }
        Console.WriteLine(holidaysCount); 

 

Какво прави DateTime.ParseExact ???

Защо датата и годината са с малки букви, а месеца е с голяма и защо датата и месеца са с по една буква, а годината е с 4?

Защо в цикъла обновяването е date = date.AddDays(1) и защо има точка между date и AddDays?

Ще съм ви много благодарна.

Тагове:
0
Module: C# Advanced
willystyle avatar willystyle 1883 Точки

DateTime.ParseExact парсва стринг в DateTime, като стринга е определен формат.

Тук ги има описани всички формати за дата-час:

https://docs.microsoft.com/en-us/dotnet/standard/base-types/custom-date-and-time-format-strings

0