Софтуерно Инженерство
Loading...
CTaBpu avatar CTaBpu 0 Точки

Задача за домашна.

  1. Да се напише програма, която извежда първите N реда от триъгълника на Паскал.
  2. Да се напише програма, която пресмята n!.
  3. Да се напише програма, която пресмята P(n,k);
  4. Да се напише програма, която пресмята C(n,k);
  5. Да се напише програма, която пресмята и извежда коефициентите на полинома (x+y)n
  6. Да се напише програма, която пресмята и извежда коефициентите на полинома (x-y)n
  7. Да се напише програма, която извежда на екран пермутациите на цифрите 1,2,3.
  8. Да се напише програма, която извежда на екран пермутациите на цифрите 1,2,3,4.
  9. Да се напише програма NLoops, която генерира и извежда всички възможни стойности на управляващите променливи на N вложени цикъла.
  10. Това за задачите ми за домашна работа. Трябва ми малко помощ за точка9. 
Тагове:
krum_43 avatar krum_43 102 Точки

Според мен условието не е пълно .Става въпрос за n вложени цикъла на целите числа от интервала [1,N].

T. e н.р при n=3 ще са нужни 3 вложени цикъла:

Написано на C# ще изглежда така :

for(int i=1;i<=3;i++}

    {

        for(int j=1;j<+3;j++)

        {

            for(intk=1;k<=3;k++)

           {

               Console.ReadLIne($"{ i } { j } { k }"};

           }

        }

    }

Но в общият случай не ми е ясно как ще завъртиш n на брой вложени цикъла?!?

:)

   

 

0