Профил
Loading...
Deianov avatar Deianov 1 Точки

Java Advanced - Functional Programming - 10. Predicate Party!

Здравейте,

имам проблем с 1-ви тест на тази задача, написах я по 10 начина, след това я преписах дословно от предишно издание на курса и този тест винаги е грешен.

Ще се радвам, ако някой помогне.

това е кодът>

https://pastebin.com/YU0Emnik

Тагове:
0
Java Advanced
Deianov avatar Deianov 1 Точки

Благодаря за отделеното време,

вече всичко е точно, оказа се едно сортиране, което не е споменато в заданието.

това е последният код>

//10. Predicate Party!
package E_FunctionalProgramming.Exercises;

import java.io.BufferedReader;
import java.io.IOException;
import java.io.InputStreamReader;
import java.util.Arrays;
import java.util.Collections;
import java.util.List;
import java.util.function.Predicate;
import java.util.stream.Collectors;

class E10 {
  public static void main(String[] args) throws IOException {

    BufferedReader reader = new BufferedReader(new InputStreamReader(System.in));
    String line = reader.readLine();

    List<String> guests = Arrays.stream(line.split("\\s+")).collect(Collectors.toList());

    while (!"Party!".equals(line = reader.readLine())) {

      String[] commandTokens = line.split("\\s+");

      String command = commandTokens[0];
      String predicateType = commandTokens[1];
      String predicateArgument = commandTokens[2];

      if (command.equals("Remove")) {
        guests.removeIf(getPredicate(predicateType, predicateArgument));
      }
      else if (command.equals("Double")) {

        for (int i = 0; i < guests.size(); i++) {
          String guest = guests.get(i);
          if (getPredicate(predicateType, predicateArgument).test(guest)) {
            guests.add(i++, guest);
          }
        }
      }
    }
    if (guests.isEmpty()) {
      System.out.println("Nobody is going to the party!");
    } else {
      Collections.sort(guests);
      System.out.println(String.format("%s are going to the party!", String.join(", ", guests)));
    }
  }

  private static Predicate<String> getPredicate(String type, String parameter) {
    switch (type) {
      case "StartsWith":
        return text -> text.startsWith(parameter);
      case "EndsWith":
        return text -> text.endsWith(parameter);
      case "Length":
        return text -> text.length() == Integer.parseInt(parameter);
      default:
        return text -> false;
    }
  }
}

 

0