Професионална програма
Loading...
dido1092 avatar dido1092 38 Точки

09. On Time for the Exam Nested Conditional Statements - Exercise

в Judge получавам само 81/100, омотах се от проверки и явно пропускам някои варианти, ще съм благодарен  за помощ, също така и за по-съкратен вариант и лесен за разбиране!

моят код: https://pastebin.com/cauHEXYM

judge: https://judge.softuni.bg/Contests/Compete/Index/1162#8

 

9.Навреме за изпит

Студент трябва да отиде на изпит в определен час (например в 9:30 часа). Той идва в изпитната зала в даден час на пристигане (например 9:40). Счита се, че студентът е дошъл навреме, ако е пристигнал в часа на изпита или до половин час преди това. Ако е пристигнал по-рано повече от 30 минути, той е подранил. Ако е дошъл след часа на изпита, той е закъснял. Напишете програма, която прочита време на изпит и време на пристигане и отпечатва дали студентът е дошъл навреме, дали е подранил или е закъснял и с колко часа или минути е подранил или закъснял.

Вход

От конзолата се четат 4 цели числа (по едно на ред), въведени от потребителя:

 • Първият ред съдържа час на изпита – цяло число от 0 до 23.
 • Вторият ред съдържа минута на изпита – цяло число от 0 до 59.
 • Третият ред съдържа час на пристигане – цяло число от 0 до 23.
 • Четвъртият ред съдържа минута на пристигане – цяло число от 0 до 59.

Изход

На първият ред отпечатайте:

 • Late”, ако студентът пристига по-късно от часа на изпита.
 • On time”, ако студентът пристига точно в часа на изпита или до 30 минути по-рано.
 • Early”, ако студентът пристига повече от 30 минути преди часа на изпита.

Ако студентът пристига с поне минута разлика от часа на изпита, отпечатайте на следващия ред:

 • “mm minutes before the start” за идване по-рано с по-малко от час.
 • “hh:mm hours before the start” за подраняване с 1 час или повече. Минутите винаги печатайте с 2 цифри, например “1:05”.
 •  “mm minutes after the start” за закъснение под час.
 • “hh:mm hours after the start” за закъснение от 1 час или повече. Минутите винаги печатайте с 2 цифри, например “1:03”.

Примерен вход и изход

Вход

Изход

 

Вход

Изход

 

Вход

Изход

9

30

9

50

Late

20 minutes after the start

9

00

10

30

Late

1:30 hours after the start

10

00

10

00

On time

9

00

8

30

On time

30 minutes before the start

 

14

00

13

55

On time

5 minutes before the start

11

30

10

55

Early

35 minutes before the start

16

00

15

00

Early

1:00 hours before the start

 

11

30

8

12

Early

3:18 hours before the start

11

30

12

29

Late

59 minutes after the start

Тагове:
0
Programming Basics
RuNNeR4142 avatar RuNNeR4142 395 Точки

Лесна за проследяване логика с по-ясни проверки:
 

public class E01OnTimeForTheExam {
  public static void main(String[] args) {
    Scanner scanner = new Scanner(System.in);
    int hourExam = Integer.parseInt(scanner.nextLine());
    int minExam = Integer.parseInt(scanner.nextLine());
    int hourArv = Integer.parseInt(scanner.nextLine());
    int minArv = Integer.parseInt(scanner.nextLine());
    String time;
    int minAllExam = (hourExam * 60) + minExam;
    int minAllArv = (hourArv * 60) + minArv;

    if (hourExam < hourArv) {
      time = "Late";
    } else if (hourExam == hourArv && minExam < minArv) {
      time = "Late";
    } else if ((minAllExam - minAllArv) <= 30) {
      time = "On time";
    } else {
      time = "Early";
    }
    System.out.println(time);

    if (minAllArv < minAllExam) {
      int minAllBefore = minAllExam - minAllArv;

      if (minAllBefore < 60) {
        System.out.printf("%d minutes before the start", minAllBefore);
      } else {
        if (minAllBefore % 60 < 10) {
          System.out.printf("%d:0%d hours before the start", minAllBefore / 60, minAllBefore % 60);
        } else {
          System.out.printf("%d:%d hours before the start", minAllBefore / 60, minAllBefore % 60);
        }
      }
    }
    if (minAllArv > minAllExam) {
      int minAllAfter = minAllArv - minAllExam;

      if (minAllAfter < 60) {
        System.out.printf("%d minutes after the start", minAllAfter);
      } else {
        if (minAllAfter % 60 < 10) {
          System.out.printf("%d:0%d hours after the start", minAllAfter / 60, minAllAfter % 60);
        } else {
          System.out.printf("%d:%d hours after the start", minAllAfter / 60, minAllAfter % 60);
        }
      }
    }
  }
}

 

1
dido1092 avatar dido1092 38 Точки

Нали е на java? Защото ми дава "Compile time error!"

1
dido1092 avatar dido1092 38 Точки

Благодаря за решенията!

0