Професионална програма
Loading...
Chono avatar Chono 0 Точки

10.Special Numbers (Nested Loops Java PB)

Да се напише програма, която чете едно цяло число N, въведено от потребителя, и генерира всички възможни "специални" числа от 1111 до 9999. За да бъде “специалнo” едно число, то трябва да отговаря на следното условие: 
N да се дели на всяка една от неговите цифри без остатък.
Пример: при N = 16, 2418 е специално число:
16 / 2 = 8 без остатък
16 / 4 = 4 без остатък
16 / 1 = 16 без остатък
16 / 8 = 2 без остатък
Вход
Входът се чете от конзолата и се състои от едно цяло число в интервала [1…600000]
Изход
На конзолата трябва да се отпечатат всички "специални" числа, разделени с интервал

Ето кода ми:

https://pastebin.com/6LD1bZxQ

Judge ми дава 90/100.

На последния тест ми дава грешка - лимит време.

Тагове:
0
Programming Basics 23/06/2019 19:32:06
RuNNeR4142 avatar RuNNeR4142 395 Точки

println печата по-бързо от printf

0