Най-задълбочената програма по софтуерно инженерство в България
Loading...
wealle avatar wealle 1 Точки

Programming Basics Java - Задача New House

Здравейте.

Успях да изготвя работещо решение на задачата. Днес седнах да я реша още веднъж по алтернативен начин, обаче не успявам да получа повече от 50% в Judge.

Всички тестове, който пусках сам в Eclipse минават успешно. Бихте ли погледали и дали съвет?

Благодаря.

https://pastebin.com/ufN8BS7n

Нов дом
Марин и Нели си купуват къща не далеч от София. Нели толкова много обича цветята, че Ви убеждава да напишете програма която да изчисли колко ще им струва, да си засадят определен брой цветя и дали наличния бюджет ще им е достатъчен. Различните цветя са с различни цени.

Роза 5 / Далия 3.80 / Лале 2.80 / Нарцис 3 / Гладиола 2.50

Съществуват следните отстъпки:

Ако Нели купи повече от 80 Рози - 10% отстъпка от крайната цена

Ако Нели купи повече от 90 Далии - 15% отстъпка от крайната цена

Ако Нели купи повече от 80 Лалета - 15% отстъпка от крайната цена

Ако Нели купи по-малко от 120 Нарциса - цената се оскъпява с 15%

Ако Нели Купи по-малко от 80 Гладиоли - цената се оскъпява с 20%

От конзолата се четат 3 реда:

Вид цветя - текст с възможности - "Roses", "Dahlias", "Tulips", "Narcissus", "Gladiolus"

Брой цветя - цяло число в интервала [10…1000]

Бюджет - цяло число в интервала [50…2500]

Да се отпечата на конзолата на един ред:

Ако бюджета им е достатъчен - "Hey, you have a great garden with {броя цвета} {вид цветя} and {останалата сума} leva left."

Ако бюджета им е НЕ достатъчен - "Not enough money, you need {нужната сума} leva more."

Сумата да бъде форматирана до втория знак след десетичната запетая.

Тагове:
0
Programming Fundamentals 03/07/2019 17:15:51
RuNNeR4142 avatar RuNNeR4142 395 Точки

Както "по-малко от" не включва числото така и "повече от" не включва числото.
Ако бюджетът е равен на цената значи е достатъчен.

0