Професионална програма
Loading...
dmartinov avatar dmartinov 36 Точки

Евентуален проблем в judge?

Здравейте, става въпрос за курса Programming Basics with C++ и задача от домашнто към while цикъл. В линка който е включен в doc файла с домашното решението ми дава 90 точки, а в линка който е за всички възможни езици, решението дава 100. Логиката я прегледах вече толкова много пъти, че зациклих, а решение не намерих. Та, линка който дава 90 точки е този https://judge.softuni.bg/Contests/Compete/Index/1174#2 ,а линка който дава 100 е този https://judge.softuni.bg/Contests/Compete/Index/1163#2 Става въпрос за 3-та задача - Vacation. Ето и моето решение 

#include <iostream>
#include <string>

using namespace std;

int main() {

    double vacationPrice, currentlySaved;
    cin >> vacationPrice >> currentlySaved;
    int daysToSpent = 0;
    int days = 0;

    while (currentlySaved < vacationPrice && daysToSpent < 5) {
        string action;
        double amount;
        cin >> action >> amount;
        if (action == "spend") {
            if (currentlySaved <= amount) {
                currentlySaved = 0;
                daysToSpent++;
            } else if (currentlySaved > amount) {
                currentlySaved -= amount;
                daysToSpent++;
            }
        } else if (action == "save") {
            currentlySaved += amount;
            daysToSpent = 0;
        }
        days++;
    }
    if (daysToSpent == 5) {
        cout << "You can't save the money." << endl;
        cout << days << endl;
    } else if (currentlySaved >= vacationPrice) {
        cout << "You saved the money for " << days << " days." << endl;
    }

    return 0;
}

 

В кйрана сметка не знам - аз ли бъркам нещо или judge се чупи. Моля за проверка и обратна връзка.

dmartinov:
Проблемът е разрешен
dmartinov avatar dmartinov 36 Точки

Отбой! Грешката е била моя, judge e наред.
Коментарите по задачата (и разрешаването на проблема) могат да бъдат намерени тук: https://softuni.bg/forum/27202/vacation-while-cikyl

0