Професионална програма
Loading...
yana_neykova avatar yana_neykova 3 Точки

Data tidying and cleaning - problem 2

Здравейте, при преимменуването на колонките от задача 1 от лаб-а ми излиза следната грешка:

ValueError: Length mismatch: Expected axis has 1 elements, new values have 9 elements

Ето и кода, който пиша:

      

import pandas as pd
import nose.tools
from pandas import DataFrame
mpg_data = None
mpg_data = pd.read_csv("http://archive.ics.uci.edu/ml/machine-learning-databases/auto-mpg/auto-mpg.data")
mpg_data

mpg_data.head(3)

mpg_data_dataframe = pd.DataFrame(mpg_data)
print(mpg_data_dataframe.columns)
mpg_data_dataframe.columns  = ['mpg', 'cylinders', 'displacement', 'horsepower', 'weight', 'acceleration', 'model_year', 'origin', 'car_name']

Грешката след последния ред е следната:

---------------------------------------------------------------------------
ValueError                                Traceback (most recent call last)
<ipython-input-17-3b58cbb62092> in <module>()
----> 1 mpg_data_dataframe.columns  = ['mpg', 'cylinders', 'displacement', 'horsepower', 'weight', 'acceleration', 'model_year', 'origin', 'car_name']
~\AppData\Local\Continuum\anaconda3\lib\site-packages\pandas\core\generic.py in __setattr__(self, name, value)
   4383         try:
   4384             object.__getattribute__(self, name)
-> 4385             return object.__setattr__(self, name, value)
   4386         except AttributeError:
   4387             pass
pandas\_libs\properties.pyx in pandas._libs.properties.AxisProperty.__set__()
~\AppData\Local\Continuum\anaconda3\lib\site-packages\pandas\core\generic.py in _set_axis(self, axis, labels)
    643
    644     def _set_axis(self, axis, labels):
--> 645         self._data.set_axis(axis, labels)
    646         self._clear_item_cache()
    647 
~\AppData\Local\Continuum\anaconda3\lib\site-packages\pandas\core\internals.py in set_axis(self, axis, new_labels)
   3321             raise ValueError(
   3322                 'Length mismatch: Expected axis has {old} elements, new '
-> 3323                 'values have {new} elements'.format(old=old_len, new=new_len))
   3324
   3325         self.axes[axis] = new_labels
ValueError: Length mismatch: Expected axis has 1 elements, new values have 9 elements
 

Задачата е да преименувам колонките. Дейтасет-а , който ползваммм е този .

Някой може ли да ми каже къде бъркам? 

0
Data Science
Dimitar_Petkov_Petkov avatar Dimitar_Petkov_Petkov 169 Точки

Здравей , проблемът е при четенето. Използвай pd.read_fwf вместо pd.read_csv. Това е файл с "фиксирана ширина" ( fixed width text file )

0
06/07/2019 19:51:50
yana_neykova avatar yana_neykova 3 Точки

Благодаря! сработи :)

0