Софтуерно Инженерство
Loading...
SharWinchester avatar SharWinchester 4 Точки

04.Orders от Речници

Здравейте! Написах кода и всичко ми изглежда добре на пръв поглед, но ми дава Index out of range на 20ти ред, а не разбирам защо. Може би е нещо очевидно, което аз не виждам. https://pastebin.com/PFgvLDbq

Тагове:
0
Fundamentals Module
yordan_dimitrov avatar yordan_dimitrov 1 Точки

здравей, малко преработен код 100/100

using System;

using System.Collections.Generic;

using System.Linq;

using System.Text;

public class Program

{

    public static void Main()

    {

        var priceAndProduct = new Dictionary<string, double>();
        var countAndProduct = new Dictionary<string, int>();
        string input ;
        while ((input = Console.ReadLine()) != "buy")
        {
            string[] tokens = input.Split(' ').ToArray();
            string product = tokens[0];
            double price = double.Parse(tokens[1]);
            int quantity = int.Parse(tokens[2]);

            
            if (!countAndProduct.ContainsKey(product))
            {
                countAndProduct[product] = 0;
            }
            countAndProduct[product] += quantity;
            if (!priceAndProduct.ContainsKey(product))
            {
                priceAndProduct[product] = 0;
            }
            priceAndProduct[product] = price;
        }

        foreach (var kvp in countAndProduct)
        {
            string product = kvp.Key;
            int quantity = kvp.Value;
            double price = priceAndProduct[product];

            double result = quantity * price;
            Console.WriteLine($"{product} -> {result:f2}");
        }
    }
}

 

 

 

0