Професионална програма
Loading...
krasizorbov avatar krasizorbov 535 Точки

Здравей,

Сравнително лесна задача:

        string word = Console.ReadLine();
        int n = int.Parse(Console.ReadLine());

        string[] nums = word.Split(' ');

        for (int j = 0; j < n; j++)
        {
            var temp = nums[0];
            for (var i = 0; i < nums.Length - 1; i++)
            {
                nums[i] = nums[i + 1];
            }
            nums[nums.Length - 1] = temp;
        }
        Console.WriteLine("{0}", string.Join(" ", nums));

0
nasko_y avatar nasko_y 4 Точки

Според мен, в горния код не е нужно стринга "word" да се конвертира в "int". Тук работим само със символи и никой не ни иска числа. Така е по-добре:

using System;
using System.Linq;
using System.Collections.Generic;

namespace ListManipulationAdvanced
{
    class Program
    {
        public static void Main()
        {
            var arr = Console.ReadLine().Split().ToArray();
            int n = int.Parse(Console.ReadLine());
            for (int j = 0; j < n; j++)
            {
                var end = arr[0];
                for (var i = 0; i < arr.Length - 1; i++)
                {
                    arr[i] = arr[i + 1];
                }
                arr[arr.Length - 1] = end;
            }
            Console.WriteLine(string.Join(" ", arr));
        }
    }
}

0