Софтуерно Инженерство
Loading...
mmilev_dev avatar mmilev_dev 0 Точки

Малък проблем със задача Feed the Animals от демо изпита

Здравейте колеги, от PHP групата съм и решавам въпросната задача и judge отпуска само 40 точки. Така и не успях да си намеря грешката та бих се радвал на малко помощ!

 

<?php

$animals = [];
$area = [];

$input = readline();

while ($input !== 'Last Info') {


  $args = explode(":", $input);
  $action = $args[0];
  $animalName = $args[1];
  $areaName = $args[3];

  if ($action == 'Add') {
    $dailyFoodLimit = intval($args[2]);

    if (!key_exists($animalName, $animals)) {
      $animals[$animalName] = intval($dailyFoodLimit);
      if (!key_exists($animalName, $area)) {
        $area[$areaName] = 1;
      } else
        $area[$areaName] += 1;

    } else {
      $animals[$animalName] += intval($dailyFoodLimit);
    }


  } else if ($action == 'Feed') {
    $givenFood = intval($args[2]);

    if (key_exists($animalName, $animals)) {
      $animals[$animalName] -= intval($givenFood);
      if ($animals[$animalName] <= 0) {
        echo "$animalName was successfully fed" . PHP_EOL;
        //unset($animals[$animalName]);
        $area[$areaName] -= 1;

      }
    }
  }

  $input = readline();
}


//sort animals
krsort($animals);
arsort($animals);


//output
echo 'Animals:' . PHP_EOL;
foreach ($animals as $hungryAnimal => $foodToGive) {
  if ($foodToGive > 0) {
    echo $hungryAnimal . " -> " . $foodToGive . 'g' . PHP_EOL;
  }
}

//sort areas
arsort($area);
echo 'Areas with hungry animals:' . PHP_EOL;

foreach ($area as $anArea => $count) {
  if ($count > 0) {
    echo $anArea . " : " . $count . PHP_EOL;
  }
}

 

Тагове:
0
Fundamentals Module
willystyle avatar willystyle 1780 Точки

две малки грешки:

1) if (!key_exists($animalName, $area))  --> тук е areaName не animalName

2) krsort($animals); --> тук е ksort($animals); сортиране по ключ възходящо

<?php
$animals = [];
$area = [];
$input = readline();
while ($input !== 'Last Info') {
  $args = explode(":", $input);
  $action = $args[0];
  $animalName = $args[1];
  $givenFood = intval($args[2]);
  $areaName = $args[3];
  if ($action == 'Add') {
    if (!key_exists($animalName, $animals)) {
      $animals[$animalName] = 0;
      if (!key_exists($areaName, $area)) {
        $area[$areaName] = 0;
      }
      $area[$areaName] += 1;
    }
    $animals[$animalName] += $givenFood;
  } else if ($action == 'Feed') {
    if (key_exists($animalName, $animals)) {
      $animals[$animalName] -= intval($givenFood);
      if ($animals[$animalName] <= 0) {
        echo "$animalName was successfully fed" . PHP_EOL;
        unset($animals[$animalName]);
        $area[$areaName] -= 1;
      }
    }
  }
  $input = readline();
}
//sort animals
ksort($animals);
arsort($animals);
//output
echo 'Animals:' . PHP_EOL;
foreach ($animals as $hungryAnimal => $foodToGive) {
  if ($foodToGive > 0) {
    echo $hungryAnimal . " -> " . $foodToGive . 'g' . PHP_EOL;
  }
}
//sort areas
arsort($area);
echo 'Areas with hungry animals:' . PHP_EOL;
foreach ($area as $anArea => $count) {
  if ($count > 0) {
    echo $anArea . " : " . $count . PHP_EOL;
  }
}

 

0