Професионална програма
Loading...
PerseusBul avatar PerseusBul 1 Точки

C# OOP / Unit Testing - Exercise / Problem 1. Database

Здравейте, имам проблем със "събмитването" в "Джъдж-а". Махнал съм референцията към тествания клас, но отново получавам Compile time error. Ето това е кода в архивирания файл/извинявам се, че не съм ползвал Pastebin/:

using NUnit.Framework;
using System;

namespace Tests
{
    public class DatabaseTests
    {

        private Database database;
        private readonly int[] InitialData = new int[] { 1, 2 };

        [SetUp]
        public void Setup()
        {

            database = new Database(InitialData);
        }

        [Test]
        public void TestCollectionLength()
        {
            int expectedLength = 2;

            Assert.That(database.Count, Is.EqualTo(expectedLength));
        }

        [Test]
        public void TestCorrectAddintToData()
        {
            int expectedCount = 3;

            database.Add(3);

            Assert.That(database.Count, Is.EqualTo(3));
        }

        [Test]
        public void TestCorrectThrowingExceptionAtAdding()
        {
            int magicNumber = 16;

            while (database.Count< magicNumber)
            {
                database.Add(magicNumber);
            }

            Assert.Throws<InvalidOperationException>(()
                =>
           
                database.Add(magicNumber)
              );
        }

        [Test]
        public void TestCorrectRemoveFromCollection()
        {
            int expectedCount = 1;

            database.Remove();

            Assert.AreEqual(expectedCount, database.Count);
        }

        [Test]
        public void TestRemovingFromEmptyCollection()
        {
            int expectedCount = 1;

           while(database.Count>0)
            {
                database.Remove();
            }

            Assert.Throws<InvalidOperationException>(() =>
            database.Remove());
        }

        [Test]
        public void TestFetchDatabaseFunction()
        {
            int[] actualResult = database.Fetch();
            CollectionAssert.AreEqual(InitialData, actualResult);
        }
    }
}

Тагове:
0
C# OOP Advanced
MiroslavDinev avatar MiroslavDinev 115 Точки

Здравей,

Махни namespace - овете и референциите, после дай save и тогава пускай в Judge.

0