Софтуерно Инженерство
Loading...
TeodorPavlov avatar TeodorPavlov 6 Точки

Задача 4. Туристически магазин

Здравейте, имам проблем със следната задача: 

https://softuni.bg/downloads/svn/programming-basics-v4/course-directories/may-2019/2019-03/Retake-Exam/04.%20Tourist%20Shop.pdf

Това е моето решение:

https://pastebin.com/Xa2akj0p

Ако някой може да помогне, ще съм много благодарен.

 

0
Programming Basics
mark79 avatar mark79 633 Точки

Здравей,

едно решение на задачата

budget = float(input())
itemCount = 0
itemTotalPrice = 0

while True:
  command = input()
  if command == "Stop":
    print(f"You bought {itemCount} products for {itemTotalPrice:.2f} leva.")
    break

  itemPrice = float(input())
  itemCount = itemCount + 1
  itemTotalPrice = itemTotalPrice + itemPrice / 2 if itemCount % 3 == 0 else itemTotalPrice + itemPrice

  if itemTotalPrice > budget:
    print(f"You don't have enough money!\nYou need {itemTotalPrice - budget:.2f} leva!")
    break

или, ако е по-ясно така

budget = float(input())
itemCount = 0
itemTotalPrice = 0

command = input()
while command != "Stop":
  itemPrice = float(input())
  itemCount = itemCount + 1
  if itemCount % 3 == 0:
    itemTotalPrice = itemTotalPrice + itemPrice / 2
  else:
    itemTotalPrice = itemTotalPrice + itemPrice
  if itemTotalPrice > budget:
    break
  command = input()

if itemTotalPrice > budget:
  print(f"You don't have enough money!\nYou need {itemTotalPrice - budget:.2f} leva!")
else:
  print(f"You bought {itemCount} products for {itemTotalPrice:.2f} leva.")

Поздрави :)

PS -> ето и корекциите по твоя код

budget = float(input())

count = 0
total = 0

while budget >= 0:
  product_name = input()
  if product_name == "Stop":
    print(f"You bought {count} products for {total:.2f} leva.")
    exit()
  product_price = float(input())
  count = count + 1
  if count % 3 == 0:
    product_price = product_price / 2
  budget = budget - product_price
  total = total + product_price

print("You don't have enough money!")
print(f"You need {abs(budget):.2f} leva!")

 

0
26/08/2019 18:43:20
TeodorPavlov avatar TeodorPavlov 6 Точки

Благодаря за отговора. 

0