Категория
Loading...
viktor.dechev.1 avatar viktor.dechev.1 11 Точки

Ananonymous Cache & Anonymous Vox

За в  случай, че някой се сблъска със същите въпроси като мен:

  • Ananymous Cache: По премълчаване се предполага да създаваш  в dataSets  нов речник и за ключ(dataSet) за който има вече записи. Пимерно излязла е категорията х , записвал си в нея accounts или както е, на входа пак се подава името x(само като категория, а не в информация за account)->  в dataSets  създаваш срещу x  нов речник, независимо че в стария вече има информация.
  • Аnonymous Vox: Регекса за placeholder трябва да лови и празен стринг. Примерно в string със стойност: bbbb , на изхода следва да излезе bb{value[i]}bb.По същество- зведа, а не плюс, като quanitifier до точката в регекс  :)).

Поне аз така ги разбирам нещата.

Условията  на тези задачи тук.

Тагове:
0
C# Fundamentals 14/07/2019 11:41:57
ethancampbell avatar ethancampbell 1 Точки

Boost relies on saved files in the file arrangement, which in my view leads to all sorts of expiration problems. I have never had a good experience with dissertation help boost. Use Redis or Memcache for the back end cache, which will include the page cache. Depending on load and setup, use a CDN to scale with anonymous traffic.

0