Професионална програма
Loading...
kristiqn.stoikow11 avatar kristiqn.stoikow11 4 Точки

JavaScript Fundamentals - Object And Classes may 2019/Exercise - 10. Systems Register

Здравейте, доста пот хвърлих в продължение на седмица или 2 по следната задача, но безуспешно, та затова прибягвам до крайни мерки - помагайте с решение ако е възможно, благодаря предварително колеги..
 
Линкове: 
Задача :

https://softuni.bg/trainings/resources/officedocument/41048/exercise-js-fundamentals-may-2019/2343

Джъдж:

https://judge.softuni.bg/Contests/Practice/Index/1322#9

1
JavaScript Fundamentals
willystyle avatar willystyle 2422 Точки

Ще ти дам две решения, едно с обекти:

function solve(input) {
  let register = {};
  for (let line of input) {
    let [systemName, componentName, subcomponentName] = line.split(' | ');    
    if (!register.hasOwnProperty(systemName)) {
      register[systemName] = {};
    }
		if (!register[systemName].hasOwnProperty(componentName)) {
      register[systemName][componentName] = [];
    }
		register[systemName][componentName].push(subcomponentName);
  }
	let sortedKeys = Object.keys(register).sort((a, b) => Object.keys(register[b]).length - Object.keys(register[a]).length || a.localeCompare(b));
  sortedKeys.forEach((key) => {
    console.log(key);
		let sortedSubKeys = Object.keys(register[key]).sort((a, b) => Object.keys(register[key][b]).length - Object.keys(register[key][a]).length);
		sortedSubKeys.forEach((subKey) => {
			console.log(`|||${subKey}`);
			register[key][subKey].forEach((subComponent) => {
				console.log(`||||||${subComponent}`);				
			});			
		});
  });
}

и едно с мапове:

function solve2(params) {
  let systems = new Map();
  for (const row of params) {
    let [name, component, subComponent] = row.split(' | ');
    if (!systems.get(name)) {
      systems.set(name, new Map());
    }
    let setOfSybcomponents = systems.get(name).get(component);
    if (!setOfSybcomponents) {
      systems.get(name).set(component, []);
      setOfSybcomponents = systems.get(name).get(component);
    }
    setOfSybcomponents.push(subComponent);
  }
  let ident = '|||';
  let sortSystems = (a, b) => (b[1].size - a[1].size !== 0) ? b[1].size - a[1].size // By components count -> x[1].size
    : a[0] < b[0] ? -1 // By Name -> x[0]
      : a[0] > b[0] ? 1
        : 0;
  let result = [...systems]
    .sort((a, b) => sortSystems(a, b))
    .map(sys => sys[0]
      + '\n' + [...sys[1]]
        .sort((a, b) => b[1].length - a[1].length) // By subcomponents count -> x[1].length
        .map(c => ident + c[0] + '\n' + ident + ident + c[1].join('\n' + ident + ident))
        .join('\n')
    )
    .join('\n');
  console.log(result.trim());
}

 

1
vladovip avatar vladovip 6 Точки

Здравейте,

Аз почнах до някъде, но като стигнах до сортирането и.... чудо. Ето докъде успях да стигна, или поне така си мисля че съм на прав път...:

 

function orderedRegister(array) {

    let newRegister = [];

    for (let i = 0; i < array.length; i++) {

        let elements = array[i].split(' | ');

        let categoryProducts = {

            systemName: elements[0],

            componentName: elements[1],

            subcomponentName: elements[2],

        };     

        newRegister.push(categoryProducts);

    }

    newRegister.sort((a, b) => a.systemName.localeCompare(b.systemName));

...... и после ???

}

 

orderedRegister(  [

        'SULS | Main Site | Home Page',

        'SULS | Main Site | Login Page',

        'SULS | Main Site | Register Page',

        'SULS | Judge Site | Login Page',

        'SULS | Judge Site | Submittion Page',

        'Lambda | CoreA | A23',

        'SULS | Digital Site | Login Page',

        'Lambda | CoreB | B24',

        'Lambda | CoreA | A24',

        'Lambda | CoreA | A25',

        'Lambda | CoreC | C4',

        'Indice | Session | Default Storage',

        'Indice | Session | Default Security',   ]);

 

 

Благодаря.

 

 

 

0