Професионална програма
Loading...
kkaraivanov avatar kkaraivanov 440 Точки

Първата проверка трябва да оправиш. Добави едно else и готово :)

0
razihanna avatar razihanna 0 Точки

Пак не се получава , резултата остава 40/100 в Judge

 

0
kkaraivanov avatar kkaraivanov 440 Точки

В първата проверка имаш още проценти да обработваш, така е дадено по условие......Ето малко напътствие за да се ориентираш:

 

double priceExcursie = double.Parse(Console.ReadLine());
int puzelsCount = int.Parse(Console.ReadLine());
int dolsCount = int.Parse(Console.ReadLine());
int bearsCount = int.Parse(Console.ReadLine());
int minionsCount = int.Parse(Console.ReadLine());
int carsCount = int.Parse(Console.ReadLine());

double totalPriceToys = (puzelsCount * puzelPrice) +
                                    (dolsCount * dolsPrice) +
                                    (bearsCount * bearsPrice) +
                                    (minionsCount * minionsPrice) +
                                    (carsCount * carsPrice);
double totalCountToys = puzelsCount + dolsCount + bearsCount + minionsCount + carsCount;
double discount = totalPriceToys * 0.25;
double rent = 0;
double restMoney = 0;

            if (totalCountToys >= 50)
            {
                totalPriceToys -= discount;
                rent = totalPriceToys * 0.10;
                restMoney = totalPriceToys - rent;
            }
            else
            {
                rent = totalPriceToys * 0.10;
                restMoney = totalPriceToys - rent;
            }

0