Софтуерно Инженерство
Loading...
StefanD avatar StefanD 3 Точки

'%' в printf

В задачата за операции между числа се иска да отпечатваме резултат от модулно деление в следния формат:

„{N1} % {N2} = {остатък}"

Ползвайки printf обаче, програмата очаква след '%' да има спецификатор за формата, тоест че ще отпечатва променлива. Аз искам обаче да го отпечатам просто като символ. Решил съм проблема по много тромав начин.

System.out.printf("%d", n1);
System.out.print(" % ");
System.out.printf("%d = %d", n2, result);

Но съм сигурен, че трябва да има и по-добър. Някой?

0
Programming Basics with Java
p.bonev avatar p.bonev 14 Точки
Best Answer

Здравей, колега

В printf можеш да escape-неш % с %%, което ще ти отпечата процент, вместо да чака да попъхне нещо в стринга.

System.out.printf("%d %% %d = %d", n1, n2, result);

 

0
StefanD avatar StefanD 3 Точки

Знаех си че трябва да има нещо такова! Благодаря!

0