Софтуерно Инженерство
Loading...
mgskabrina avatar mgskabrina 2 Точки

Отново за задача 7. The noise and the signal

Решението ми дава 80 % с грешка "Run time error". На какво ли може да се дължи.

И също така не ми е ясно как трябва да се дефинира този символ от ASCII таблицата, който е най-напред - най-голямото репрезентиране като int число.

Благодаря!

Тагове:
0
C++ Fundamentals
Evgdelg avatar Evgdelg 1 Точки

Здравей, колега,

Ето моето решение, в което използвам една от функциите, вградени в стандартната библиотека на C++ std::lexicographical_compare. Тя е част от <algorithm>. Първо сравнявам по размер най-голямият стринг до момента и новонамерения в редицата. Ако двата string-а са равни по размер или съм намерил нов по-голям по размер string, използвам тази функция, за да сравня string-овете като в речник.

Може би не е най-оптималното решение, но в Judge минава 100/100, въпреки че Тест 3 отново връща различен от очаквания резултат broken heart.

Надявам се съм помогнал.

0