Софтуерно Инженерство
Loading...
Lubomir_Stavrev avatar Lubomir_Stavrev 0 Точки

03.Vacation Здравейте колеги бихте ли могли да ударите по едно рамо за кода защото не мога да разбера защо ми дава 44/100 точки

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;

namespace _03.Vacation
{
    class Program
    {
        static void Main(string[] args)
        {
            int neededMoney = int.Parse(Console.ReadLine());
            int ownedMoney = int.Parse(Console.ReadLine());
            
            int daysCounter = 0;
            int spendCounter = 0;
            bool trueOrFalse = true;
            int moneyWeHave = 0;
            while (true)
            {
                string spendOrSave = Console.ReadLine();
                int sum = int.Parse(Console.ReadLine());


                int sumTotal = 0;
                sumTotal += sum;

                daysCounter++;
                if (spendOrSave == "save")
                {
                    moneyWeHave =(moneyWeHave + Math.Abs(moneyWeHave)) / 2 + sum;
                    //Math.Abs(ownedMoney += sum);
                    
                }

                if (spendOrSave == "spend")
                {
                    //(num + Math.Abs(num)) / 2
                    spendCounter++;
                    ownedMoney -= sum;
                    //totalSumSpend = Math.Abs(ownedMoney);
                    moneyWeHave = ownedMoney;
                    if (spendCounter == 5)
                    {
                        trueOrFalse = false;
                        break;
                    }
                }
                    if (moneyWeHave >= neededMoney)
                    {
                        trueOrFalse = true;
                        break;
                    }

            }
            if (trueOrFalse == true)
            {
                Console.WriteLine($"You saved the money for {daysCounter} days.");
            }
            else
            {
                Console.WriteLine($"You can't save the money.");
                Console.WriteLine($"{spendCounter}");
            }

  
        }
    }
}
 

Тагове:
0
C# OOP Basics
nsavov avatar nsavov 67 Точки

Здравей!

Пооправи си заглавието, въпроса го задай тук, а кода го скрий в спойлер или го копни в сайт като https://pastebin.com/

И най-важното, дай заданието за да знаем какво се изисква :)

На пръв поглед изглежда, че нямаш основен брейк от while(true) цикъла. По какъв начин ти гърмят проверките - с Х или със звездичка? Ако е със звездичка, най-вероятно е заради цикъла.

Edit:

Май намерих моето решение:

https://pastebin.com/m2sQw6Ns

0
09/10/2019 15:10:05
Lubomir_Stavrev avatar Lubomir_Stavrev 0 Точки

Много ти благодаря и за решението и за останалото следващият път ще знам как да си формулирам въпроса по добре благодря отново !

0