Професионална програма
Loading...
mr.ivanov avatar mr.ivanov 18 Точки

Задача 6 Sorted List от Class Lab

Не мога да разбера какво точно се иска в задачата. Пише да пазим колекция от числа които винаги да са подредени, но не пише в масив ли да ги пазим или в обект? Имам и още един въпрос тъй като не съм работил с класове досега и ми е малко объркано. Как да ги пазя сортирани през цялото време?

https://softuni.bg/downloads/svn/js-core/Sept-2019/JS-Advanced/07.%20JS-Advanced-Classes/07.%20JS-Advanced-JS-Classes-Exercise.docx

Тагове:
0
JavaScript Advanced 16/10/2019 20:38:37
willystyle avatar willystyle 2465 Точки
Best Answer
class SortedList {
  constructor(list = []) {
    this.list = list.sort((a, b) => a - b);
    this.size = this.list.length;
  }

  add(element) {
    this.list.push(element);
    this.list.sort((a, b) => a - b);
    this.size++;
    return;
  }

  remove(index) {
    if (index < 0 || index >= this.list.length) {
      throw new Error(`Index doesn't exist`);
    } else {
      this.list.splice(index, 1);
      this.size--;
      return;
    }
  }

  get(index) {
    if (index < 0 || index >= this.list.length) {
      throw new Error(`Index doesn't exist`);
    } else {
      return this.list[index];
    }
  }
}

 

1