Софтуерно Инженерство
Loading...
a_bogdanov avatar a_bogdanov 0 Точки

Toy shop - работи, но judge дава 90/100 точки и не разбирам защо

using System;

namespace toyshop2
{
    class Program
    {
        static void Main(string[] args)
        {
            double excursionPrice = double.Parse(Console.ReadLine());
            int puzleCount = int.Parse(Console.ReadLine());
            int dollsCount = int.Parse(Console.ReadLine());
            int bearsCount = int.Parse(Console.ReadLine());
            int minionsCount = int.Parse(Console.ReadLine());
            int trucksCount = int.Parse(Console.ReadLine());

            int totalCount = puzleCount + dollsCount + bearsCount + minionsCount + trucksCount;
            double billAmount = (puzleCount * 2.60) + (dollsCount * 3) + (bearsCount * 4.10) + (minionsCount * 8.20) + (trucksCount * 2);

            if (totalCount >= 50)
            {
                billAmount *=  0.75;
            }

            double rent = billAmount * 0.1;

            if (excursionPrice <= billAmount + rent)
            {
                double diference = billAmount - excursionPrice - rent;
                Console.WriteLine($"Yes! {diference:F2} lv left.");
            }
            else
            {
                double diference = excursionPrice + rent - billAmount;
                Console.WriteLine($"Not enough money! {diference:F2} lv needed.");
            }
        }
    }
}

 

Тагове:
0
Programming Basics with C#
RTech avatar RTech 19 Точки

Според мен грешката е на този ред

if (excursionPrice <= billAmount + rent), защото 

не виждам някъде по-нагоре в кода да си вадил наема от спечелените пари, а тук го събираш.

Изглежда ми все едно си направил оборот за 100 лева, направил си отстъпка(примерно 25 лева) спечелил си 75 лева.

Пресметнал си, че наемът ти ще е 7.50, но не си го извадил от 75 лева. А после казваш:

ако парите за екскурзията са <= от 75 + 7.50(=82.50)

вместо ако парите за екскурзията са <= от 75 (което би трябвало да е правилното, според мен)

 

0
24/10/2019 11:01:21
a_bogdanov avatar a_bogdanov 0 Точки

Благодаря! Това е била грешката. Знака трябва да е минус. Сега judge дава 100/100.

0