Професионална програма
Loading...
yocalee avatar yocalee 3 Точки

03. World Snooker Championship - Exam Preparation

Judge ми дава 90/100.

Кодът ми се чупи на #Test 8.

Ясно е, че някой отговор не е верен, но ... хвърлете по едно око, моля. 

import java.util.Scanner;
public class Dge {
  public static void main(String[] args) {
    Scanner scanner = new Scanner(System.in);

    String stage=scanner.nextLine(); //“Quarter final ”, “Semi final” или “Final”
    String ticket=scanner.nextLine(); //“Standard”, “Premium” или “VIP”
    int ticketPieces=Integer.parseInt(scanner.nextLine());
    String symbol=scanner.nextLine();


    double ticketPrice=0;
    double pricewithdiscount=0.0;
    int priceperpicture=0;

    if (stage.equals("Quarter final") && ticket.equals("Standard")){
      ticketPrice=ticketPieces*55.5;
    }else if (stage.equals("Semi final") && ticket.equals("Standart")){
      ticketPrice=ticketPieces*75.88;
    }else if (stage.equals("Final") && ticket.equals("Standart")){
      ticketPrice=ticketPieces*110.10;
    }else if (stage.equals("Quarter final") && ticket.equals("Premium")){
      ticketPrice=ticketPieces*105.20;
    }else if (stage.equals("Semi final") && ticket.equals("Premium")){
      ticketPrice=ticketPieces*125.22;
    }else if (stage.equals("Final") && ticket.equals("Premium")){
      ticketPrice=ticketPieces*160.66;
    }else if (stage.equals("Quarter final") && ticket.equals("VIP")){
      ticketPrice=ticketPieces*118.90;
    }else if (stage.equals("Semi final") && ticket.equals("VIP")){
      ticketPrice=ticketPieces*300.40;
    }else if (stage.equals("Final") && ticket.equals("VIP")){
      ticketPrice=ticketPieces*400;
    }

    if (ticketPrice>4000){
      if (symbol.equals("Y")||symbol.equals("N")){
      pricewithdiscount=ticketPrice*0.75;
      System.out.printf("%.2f",pricewithdiscount);}
    }
    else if (ticketPrice<=4000 && ticketPrice>2500){
      pricewithdiscount=ticketPrice*0.9;
           if (symbol.equals("Y")){
             priceperpicture=ticketPieces*40;
             double sum=pricewithdiscount+priceperpicture;
              System.out.printf("%.2f", sum);
          }else {
           System.out.printf("%.2f", pricewithdiscount);
          }
           }
    else if (symbol.equals("N")){
    System.out.printf("%.2f", ticketPrice);}
    else if (symbol.equals("Y")){
       priceperpicture=ticketPieces*40 ;
      System.out.printf("%.2f", priceperpicture+ ticketPrice);
    }
  }}
Тагове:
0
Programming Basics with Java 27/10/2019 00:39:46
lashovski avatar lashovski 5 Точки

Здравей, 
Грешката е във втория и третия "еlse if":
->Промени текста  от "Standart" на "Standard".

Поздрави

1
yocalee avatar yocalee 3 Точки

З л а т е н   си!!! Снощи си извадих очите.

Поздрави.

1