Софтуерно Инженерство
Loading...
Smartfish avatar Smartfish 3 Точки

High Jump - от изпитните задачи 9 - 10 март 2019, помощ

import sys

desired_height = int(input())
current_height = desired_height - 30
attempt_counts = 0
record = False
attempt = 0
failed_counter = 0
for i in range(1, sys.maxsize):
  for x in range(1, sys.maxsize):
    attempt = int(input())
    attempt_counts += 1

    if attempt > desired_height:
      record = True
      break
    elif attempt > current_height:
      current_height += 5
      failed_counter = 0
    elif attempt <= current_height:
      failed_counter += 1
      if failed_counter == 3:
        break

  if record:
    print(f"Tihomir succeeded, he jumped over {desired_height}cm after {attempt_counts} jumps.")
    break
  else:
    print(f"Tihomir failed at {attempt}cm after {attempt_counts} jumps.")
    break

 

Изкарвами само 50 точки. Не мога да разбера грешката. Не ми показва примерите с грешките в Джъдж.

Тагове:
0
Chyna avatar Chyna 7 Точки

Здравей :) Току що я измъдрих тази задачка. Разгледах твоето решение , моделирах го , но така и не успях да разбера откъде идва проблемът за джъдж. Ако ще ти е от полза , ще ти пусна моите две решения. Едното е с While и вложен For цикъл , а другото е само с While.

While-For : https://pastebin.com/JvaMddEi

While: https://pastebin.com/0cQTssak

0