Професионална програма
Loading...
geosot avatar geosot 0 Точки

Exercise: Objects and Classes - 06. Vehicle catalogue

Според второто ограничение, когато се появи превозно средсво с вече въведена марка не го запазваме.  Въпреки това пак ми дава само 33/100

using System;
using System.Collections.Generic;

namespace _06._Vehicle_catalogue
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      string input = string.Empty;

      double carsHorsePower = 0;

      int carCount = 0;

      double trucksHorsePower = 0;

      int truckCount = 0;

      List<Vehicle> vechicles = new List<Vehicle>();

      List<string> brands = new List<string>();

      List<string> checkBrands = new List<string>();

      while ((input = Console.ReadLine()) != "End")
      {
        string[] tokens = input.Split(' ');

        if (checkBrands.Contains(tokens[1]))
        {
          continue;
        }

        Vehicle vehicle = new Vehicle(tokens[0], tokens[1], tokens[2], double.Parse(tokens[3]));
        
        if (tokens[0] == "car")
        {
          carsHorsePower += double.Parse(tokens[3]);

          carCount++;

          vechicles.Add(vehicle);
        }
        else if (tokens[0] == "truck")
        {
          trucksHorsePower += double.Parse(tokens[3]);

          truckCount++;

          vechicles.Add(vehicle);
        }

        checkBrands.Add(tokens[1]);
      
      }

      input = Console.ReadLine();

      while (input != "Close the Catalogue")
      {
        brands.Add(input);

        input = Console.ReadLine();
      }

      for (int i = 0; i < brands.Count; i++)
      {
        foreach (Vehicle vehicle in vechicles)
        {
          if (brands[i] == vehicle.Model)
          {
            Console.WriteLine($"Type: {System.Globalization.CultureInfo.CurrentCulture.TextInfo.ToTitleCase(vehicle.Type.ToLower())}\n" +
              $"Model: {vehicle.Model}\n" +
              $"Color: {vehicle.Color}\n" +
              $"Horsepower: {vehicle.HorsePower}");
          }
        }
      }

      Console.WriteLine($"Cars have average horsepower of: {carsHorsePower / carCount:F2}.");

      Console.WriteLine($"Trucks have average horsepower of: {trucksHorsePower / truckCount:F2}.");
    }
  }
  class Vehicle
  {
    public string Type { get; set; }
    public string Model { get; set; }
    public string Color { get; set; }
    public double HorsePower { get; set; }

    public Vehicle(string type, string model, string color, double horsePower)
    {
      Type = type;

      Model = model;

      Color = color;

      HorsePower = horsePower;
    }

  }
}


 

Тагове:
0
Module: C# Advanced
st.rezashki avatar st.rezashki 13 Точки

Направи проверката за брой на колите и камиони - 0,тогава се чупи кода.

0