Професионална програма
Loading...
KALOYAN_123 avatar KALOYAN_123 34 Точки

Да това е кода на задачата, в judge ми дава 100/100.

 

days =  int(input())
hours =  int(input())
total = 0

for day in range (1, days + 1):
    is_day_even = False
    is_hour_even = False
    parking_price = 0

    if day % 2 == 0:
        is_day_even = True

    if hours % 2 == 0:
        is_hour_even = True

    for hour in range (1, hours + 1):
        if day % 2 == 0 and hour % 2 != 0:
            parking_price += 2.50
        elif day % 2 != 0 and hour % 2 == 0:
            parking_price += 1.25
        else:
            parking_price += 1

    total += parking_price
    print(f'Day: {day} - {parking_price:.2f} leva')

print(f'Total: {total:.2f} leva')

 

0
en.yaneva avatar en.yaneva 2 Точки

Доста време се опитвах да е реша, но не се бях сетила за логика с True и False.

Благодаря :)

0
KALOYAN_123 avatar KALOYAN_123 34 Точки

Много важно нещо, че при циклите е добре да използваш булеви, защото е лесно (като логика) и е по-четимо.

0
alekslyondev avatar alekslyondev 1 Точки

Защо са ти флаговете, ако не ги използваш? Решението ти дава 100/100 и без флаговете. Ако искаш да има полза от флаговете, сложи тях вместо условията на if-овете. 

0