Професионална програма
Loading...
offSouth avatar offSouth 0 Точки

Суши ресторант

Всичко си работи добре, с изключение на едно място кадето Judge ми дава грешка и 60/100 точки. При грешен ресторант, трябва да  ми печата следното съобщение. : {име на ресторанта} is invalid restaurant! . В моя случай печата това и след него стоиноста 'Total price = 0' която не бива да е там... Пробвах с if( restaurant !== `Sushi Bar` etc.) но пак беше същия резултат.

function solve(input) {

    

    let price = 0;

    let sushi = input.shift();

    let restaurant = input.shift();

    let quantity = input.shift();

    let order = input.shift();

 

    switch (restaurant) {

        case `Sushi Zone` : 

            if(sushi == `sashimi`) {

                price = 4.99;

            } if (sushi == `maki`) {

                price = 5.29;

            } if (sushi == `uramaki`) {

                price = 5.99;

            } if (sushi == `temaki`) {

                price = 4.29;

            }

            break

        case `Sushi Time` : 

            if(sushi == `sashimi`) {

                price = 5.49;

            } if (sushi == `maki`) {

                price = 4.69;

            } if (sushi == `uramaki`) {

                price = 4.49;

            } if (sushi == `temaki`) {

                price = 5.19;

            }

            break

        case `Sushi Bar` :     

            if(sushi == `sashimi`) {

                price = 5.25;

            } if (sushi == `maki`) {

                price = 5.55;

            } if (sushi == `uramaki`) {

                price = 6.25;

            } if (sushi == `temaki`) {

                price = 4.29;

            }

            break;

        case `Asian Pub` :

            if(sushi == `sashimi`) {

                price = 4.50;

            } if (sushi == `maki`) {

                price = 4.80;

            } if (sushi == `uramaki`) {

                price = 5.50;

            } if (sushi == `temaki`) {

                price = 5.50;

            }

            break;

        default:

            console.log(`${restaurant}is invalid restaurant!`)

            break;

    }

    let sum = quantity * price 

    if(order == `Y`) {

        let t = sum * 0.20

        let totalSum = Math.ceil(t+sum)

        console.log(`Total price: ${totalSum} lv.`)

    } else if (order == `N`) {

        let totalSum = Math.ceil(sum)

    console.log(`Total price: ${totalSum} lv.`

    } 

}

 

solve(['temaki''As4ian Pub''5''N'])

 

 

Тагове:
svephoto avatar svephoto 548 Точки
Best Answer

Здравей,

 

А условието на задачата да ти се намира? :-)

0
offSouth avatar offSouth 0 Точки

Снимка на условието.

https://ibb.co/xCsYnbM

0
svephoto avatar svephoto 548 Точки

То всичко хубаво, ама проблемът е, че изобщо не мога да намеря къде всъщност се намира този изпит в Judge, за да събмитвам кода... Някакви насоки? Мисля, че задачката е от изпита 7-8 юли 2018, но като гледам най-ранният изпит е 9-10 март 2019.

Опитай да изкараш проверката, която пишеш, че си опитвал за името на ресторанта извън/след switch-a и преди сметките накрая, като я сложиш в "if", а след това за смeтките с - "else if" и за "Y", и за "N".

Дали при печатането console.log(`${restaurant}is invalid restaurant!` не ти липсва един интервал между {restaurantи is?

0
24/11/2019 23:28:38