Професионална програма
Loading...
EllyHer avatar EllyHer 3 Точки

Задача 6. Уникални PIN кодове. Някой да е решил тази задача?

Задача 6. Уникални PIN кодове

Да се напише програма, която генерира трицифрени PIN кодове, като цифрите на всеки PIN код са в определен интервал. За да бъде валиден един PIN код той трябва да отговаря на следните условия:

  • Първата и третата цифра трябва да бъдат четни.

  • Втората цифра трябва да бъде просто число в диапазона [2...7].

Вход

От конзолата се четат 3 реда:

  • Горната граница на първото число - цяло число в диапазона [1...9]

  • Горната граница на второто число - цяло число в диапазона [1...9]

  • Горната граница на третото число - цяло число в диапазона [1...9]


 

Изход:

Да се отпечатат на конзолата всички валидни трицифрени PIN кодове, чиито цифри отговарят на съответните интервали.

Примерен вход и изход

Вход

Изход

Обяснения

3

5

5


 

2 2 2

2 2 4

2 3 2

2 3 4

2 5 2

2 5 4

Първото въведено число е 3, отговарящо за максималната стойност на първата цифра.

Второто въведено число е 5, отговарящо за максималната стойност на втората цифра.

Третото въведено число е 5, отговарящо за максималната стойността на третата цифра.

Във всички трицифрени PIN кодове, които сме получили първата цифра ни е 2, защото това е единственото възможно четно число.

При втората цифра важи друго правило. Там трябва да подберем всички възможни прости числа в диапазона от 2 до 7. В нашия случай тези числа са както следва 2, 2, 3, 3, 5, 5.

При третата цифра важи правилото за четните числа и ако го спазваме, получаваме, че възможните числа са: 2, 4, 2, 4, 2, 4.

 

8

2

8

2 2 2

2 2 4

2 2 6

2 2 8

4 2 2

4 2 4

4 2 6

4 2 8

6 2 2

6 2 4

6 2 6

6 2 8

8 2 2

8 2 4

8 2 6

8 2 8

 


 

0
Programming Basics
EllyHer avatar EllyHer 3 Точки

Благодаря! 

1
Dimitar1236 avatar Dimitar1236 1 Точки

Благодаря!

0