Професионална програма
Loading...
viktorv19 avatar viktorv19 16 Точки

Easter Decoration

https://softuni.bg/downloads/svn/programming-basics-v4/course-directories/may-2019/2019-03/Exam/06.%20Easter%20Decoration.pdf това е задачата може ли малко помощ. Ако може някай да ми обясни къде ми е грешката и как да я поправя ще съм много благодарен!

 

 

using System;


 

namespace EeasterDecoration
{
    class Program
    {
        static void Main(string[] args)
        {
           

            int customerNumber = int.Parse(Console.ReadLine());
            string command = string.Empty;
            double wholeSum = 0;
            for (int i = 0; i < customerNumber; i++)
            {
                double basket = 0;
                double wreath = 0;
                double chocolateBunny = 0;
                while (command != "Finish")
                {
                    command = Console.ReadLine();
                    if (command == "basket")
                    {
                        basket++;
                    }
                    else if (command == "wreath")
                    {
                        wreath++;
                    }
                    else if (command == "chocolate bunny")
                    {
                        chocolateBunny++;
                    }

                }
                double productNumber = basket + wreath + chocolateBunny;
                double price = basket * 1.50 + wreath * 3.80 + chocolateBunny * 7;
                if (productNumber % 2 == 0)
                {
                    price = price - (price * 0.2);
                }
                Console.WriteLine($"You purchased {productNumber} items for {price:f2} leva.");
                wholeSum += price;
                
            }
            Console.WriteLine($"Average bill per client is: {(wholeSum / customerNumber):f2} leva.");
        }
    }
}
 

0
Programming Basics 29/11/2019 16:03:51
silenzio avatar silenzio 56 Точки

Привет,

Ето твоят код преработен:

using System;


 

namespace EeasterDecoration
{
    class Program
    {
        static void Main(string[] args)
        {
           

            int customerNumber = int.Parse(Console.ReadLine());
            
            double wholeSum = 0;
          
            for (int i = 0; i < customerNumber; i++)
            {
               double price=0; 
              double productNumber=0;
              double basket = 0;
                double wreath = 0;
                double chocolateBunny = 0;
            string  command = Console.ReadLine();
                while (command != "Finish")
                {
                    
                    if (command == "basket")
                    {
                        basket++;
                    }
                    else if (command == "wreath")
                    {
                        wreath++;
                    }
                    else if (command == "chocolate bunny")
                    {
                        chocolateBunny++;
                    }
                   productNumber = basket + wreath + chocolateBunny;
                 price = basket * 1.50 + wreath * 3.80 + chocolateBunny * 7;
                  command = Console.ReadLine();

                }
                
                if (productNumber % 2 == 0)
                {
                    price = price - (price * 0.2);
                }
                Console.WriteLine($"You purchased {productNumber} items for {price:f2} leva.");
                wholeSum += price;
                
            }
            Console.WriteLine($"Average bill per client is: {(wholeSum / customerNumber):f2} leva.");
        }
    }
}

0