Софтуерно Инженерство
Loading...
Val3ntinV avatar Val3ntinV 14 Точки

Reverse Matrix Diagonals 70точки.

Може ли малко помощ ? Решението според мен е доста добро ,но не знам къде са грешките ..3 RunTime

код - https://pastebin.com/AmASWR2V

Задача - .....

1.    Reverse Matrix Diagonals

You are given a matrix (2D array) of integers. You have to print the matrix diagonal but in reversed order. Print each diagonal on new line.

Input

On the first line, single integer the number R of rows in the matrix. On each of the next R lines, C numbers separated by single spaces. Note that R and C may have different values.

Output

The output should consist of R lines, each consisting of exactly C characters, separated by spaces, representing the matrix diagonals reversed.

Constraints

All the integers will be in the range [1….1000]

Examples

Example Input

Expected Output

3 4

21 20 18 15

19 17 14 12

16 13 11 10

10

11 12

13 14 15

16 17 18

19 20

21

1 3

3 2 1

1

2

3

3 3

18 17 15

16 14 12

13 11 10

10

11 12

13 14 15

16 17

18

Тагове:
0
Java Advanced
MartinBG avatar MartinBG 1262 Точки
Best Answer

Тестове 3, 6 и 7 крашват (RuntimeError) защото на ред №47 излизаш извън размерите на масива:

        int[] curr = matrix[j];
 
        int value = curr[group]; // group може да е > от броя на елементите в curr[]

Добави следната проверка и трите теста ще минат:

        int[] curr = matrix[j];

        if (group >= curr.length) {
          continue;
        }
        
        int value = curr[group];

Имай предвид, че последният тест понякога не минава заради Time limit и може да са наложи да събминеш решението няколко пъти. Може да подобриш малко времето, ако използваш BufferedReader вместо Scanner за входа и StringBuilder за изхода.

Това е решението ти с горните промени и малко рефакториране.

0
25/12/2019 19:12:31
Val3ntinV avatar Val3ntinV 14 Точки

Благодаря много за отделеното време..този BufferedReader не сме го взимали още... :)

Иначе от Java Advanced кое според теб е най-трудното и на кое трябва да наблягам най-много ?

0
26/12/2019 11:46:45
MartinBG avatar MartinBG 1262 Точки

Няма трудно в Java Advanced, защото се учат само неща от езика, а те са добре документирани с много информация и примери в нета.

Наблегни на фундаменталните неща - колекции, streams, lambda и generics.

0
Val3ntinV avatar Val3ntinV 14 Точки

Засега само някои задачи от старите изпити ме притесняват , но с решаване ще станат нещата !! Аз сега се чудя дали да не си направя GitHub , да си качвам задачите там и да свикна с функцийте , които предлага , а те не са малко ..може да видя какво представлява един истински проект .. Какво мислиш подходящо ли е на този етап ?

0
MartinBG avatar MartinBG 1262 Точки

Да, Github е удобен (решенията ти са достъпни навсякъде по всяко време), а уменията за работа с git ще са ти полезни в работата.

0
alfiedeyes avatar alfiedeyes 1 Точки

Our essay writing service is the best place to order high quality academic papers online. We cover almost any subject and discipline. We're available 24/7.

Succeed with help from our online dissertation writing services UK. Choose any of our dissertation writers who suit your budget to provide help with your paper.

-1