Софтуерно Инженерство
Loading...
misterblack avatar misterblack 0 Точки

Python - Sumator-GUI не разпознава tkinter

Traceback (most recent call last):
  File "/home/misterblack/projects/python/sumator-gui/sumator.py", line 1, in <module>
    import tkinter as tk
ModuleNotFoundError: No module named 'tkinter'

Process finished with exit code 1

Как да настроя проекта, така че да възприеме модула 'tkinter' ?

Тагове:
0
Programming Basics with Python 28/12/2019 10:28:25
aquaruiz avatar aquaruiz 134 Точки

sudo apt-get install python3-tk

0
misterblack avatar misterblack 0 Точки

Инсталирах:

sudo apt-get install python3-tk

обаче същото съобщение продължава, да се появява.

Дали трябва да настроя още нещо ?

0