Професионална програма
Loading...
AnnaIvanova11 avatar AnnaIvanova11 20 Точки

Привет,

Преправих ти кода.

Първото което забелязах обаче, като си го сложих в Иде-то беше различния ти output на примерните входове, които са дадени във файла.

Преди да го сложиш в judge, може да погледнеш примерите и да се ориентираш, какво се иска.

Сложила съм и коментари.Дава 100 от 100. Дано ти е полезно!

import java.util.Scanner;

public class demo {
  public static void main(String[] args) {
    Scanner sc = new Scanner(System.in);

    double budget = Double.parseDouble(sc.nextLine());
    double price = 0;
    double sum = 0;

    boolean isItOutOfMoney = false;
    String command = sc.nextLine();// преправих ти цикъла, не може да е true и да е хем четим,
    // хем лесно изпълним според мен
    while (!"Game Time".equals(command)) {

      switch (command) {
        case "OutFall 4":
          //price += 39.99;
          price = 39.99;
          // няма смисъл от проверки тук според мен, местя ги накрая
          //  if (budget < price) {
          //    System.out.println("Too Expensive");
          //  } else {
          //   System.out.println(String.format("Bought %s", command));
          // }
          break;
        case "CS: OG":
          price = 15.99;
          break;
        case "Zplinter Zell":
          price = 19.99;
          break;
        case "Honored 2":
          price = 59.99;
          break;
        case "RoverWatch":
          price = 29.99;
          //sum = budget - 29.99;
          break;
        case "RoverWatch Origins Edition":
          price = 39.99;
          //sum = budget - 39.99; с така поставено изчисление още на втория вход влиза в out of money
          //сумирам накрая
          break;
        default:
          System.out.println("Not Found");// когато не намери играта ти трябва ново четене,
          // тоест надолу кода в цикъла ти не трябва да се изпълни.
          //Можеш да го направиш с boolean или на мен ми харесва така:
          command = sc.nextLine();
          continue;

      }

      if (budget < price) {
        System.out.println("Too Expensive");

      } else {
        System.out.println(String.format("Bought %s", command));
        sum += price;
        budget -= price;
      }

      // само когато сумата не ти стига, поставяме boolean , само ако е нулева тоест
      if (budget == 0) {
        System.out.println("Out of money!");
        isItOutOfMoney = true;
        break;
      }
      command = sc.nextLine();
    }

    if (!isItOutOfMoney) {
      System.out.printf("Total spent: $%.2f. Remaining: $%.2f", sum, budget);
    }
  }
}

 

0
19/01/2020 21:18:48
kieww99 avatar kieww99 0 Точки

Благодаря!

0