Професионална програма
Loading...
kalojan avatar kalojan 9 Точки

Toy Shop - Помощ

Не разбирам къде ми е проблема,ако някой ми помогне ще съм му много благодарен.

Когато тествам кода всичко ми е ОК, но в Judge ми дава 60/100...?!

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;

namespace ConsoleApplication2
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      //	Пъзел - 2.60 лв.
      //	Говореща кукла -3 лв.
      //	Плюшено мече -4.10 лв.
      // Миньон - 8.20 лв.
      // Камионче - 2 лв.
      //  > 50 - 25% disc
      // 10 % = Loan 

      double tourPrice = double.Parse(Console.ReadLine());
      int puzz = int.Parse(Console.ReadLine());
      int dolls = int.Parse(Console.ReadLine());
      int bears = int.Parse(Console.ReadLine());
      int min = int.Parse(Console.ReadLine());
      int trucks = int.Parse(Console.ReadLine());

      double toysCnt = puzz + dolls + bears + min + trucks;
      double toysPrice = (puzz * 2.60) + (dolls * 3) + (bears * 4.10) + (min * 8.2) + (trucks * 2);

      if (toysCnt >= 50)
      {
        double discount = toysPrice - (toysPrice * 0.25);
        double finalPrice = discount - (discount * 0.10);
        if (finalPrice >= tourPrice)
        {
          Console.WriteLine($"Yes! {finalPrice - tourPrice:F2} lv left.");
        }
      }
      else
      {
        double finalPrice = toysPrice - (toysPrice * 0.10);
        if (finalPrice < tourPrice)
        {
          Console.WriteLine($"Not enough money! {tourPrice - finalPrice:F2} lv needed.");
        }
      }
    }
  }
}

 

0
Programming Basics with C#
RoumenRoussev avatar RoumenRoussev 121 Точки

Имаше пропуски в кода. Поправих го и ти сложих коментари. Изкарва 100 т.

Малко са ти объркващи имената на променливите и kkaraivanov се е заблудил. 

double discount = toysPrice - (toysPrice * 0.25);

Тук може да е "double sumAfterDiscount" или подобно. Типа данни може да те подведе. Когато работиш с финансови операции е по-добре да ползваш decimal.

using System;

namespace Test_2
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      double tourPrice = double.Parse(Console.ReadLine());
      int puzz = int.Parse(Console.ReadLine());
      int dolls = int.Parse(Console.ReadLine());
      int bears = int.Parse(Console.ReadLine());
      int min = int.Parse(Console.ReadLine());
      int trucks = int.Parse(Console.ReadLine());

      double toysCnt = puzz + dolls + bears + min + trucks;
      double toysPrice = (puzz * 2.60) + (dolls * 3) + (bears * 4.10) + (min * 8.2) + (trucks * 2);

      if (toysCnt >= 50)
      {
        double discount = toysPrice - (toysPrice * 0.25);
        double finalPrice = discount - (discount * 0.10);
        if (finalPrice >= tourPrice)
        {
          Console.WriteLine($"Yes! {finalPrice - tourPrice:F2} lv left.");
        }
        else if (finalPrice < tourPrice) // липсваше
        {
          Console.WriteLine($"Not enough money! {tourPrice - finalPrice:F2} lv needed.");
        }
      }
      else
      {
        double finalPrice = toysPrice - (toysPrice * 0.10);
        if (finalPrice >= tourPrice) // липсваше
        {
          Console.WriteLine($"Yes! {finalPrice - tourPrice:F2} lv left.");
        }
        else if (finalPrice < tourPrice)
        {
          Console.WriteLine($"Not enough money! {tourPrice - finalPrice:F2} lv needed.");
        }
      }
    }
  }
}

 

0
19/01/2020 22:34:51