Най-задълбочената програма по софтуерно инженерство в България
Loading...
AlexanderF avatar AlexanderF 2 Точки

Scholarship Не мога да намеря грешката в логиката си!

https://pastebin.com/SghSHsXA

 

function Scholarship(input){

    let income = input.shift();

    let avgGrade = input.shift();

    let minSalary = input.shift();

 

    let isExcellent = false;

    let isSocial = false;

 

    let socialSch = 0 ;

    let excellentSch = 0 ;

 

    if (avgGrade >= 5.50) {

        isExcellent = true;

        excellentSch = Math.floor(avgGrade * 25);

    } 

    

    if (income < minSalary && avgGrade >= 4.50) {

        isSocial = true;

        socialSch = Math.floor(minSalary * 0.35);

    }

 

    if ((isSocial == false) && (isExcellent == false)){

        console.log("You cannot get a scholarship!");

    } else if (excellentSch >= socialSch){

        console.log(`You get a scholarship for excellent results ${excellentSch} BGN`);

    } else if (socialSch > excellentSch){

        console.log(`You get a Social scholarship ${socialSch} BGN`);

    }

 

}

0
Programming Basics with JavaScript 27/01/2020 23:28:14
inkarnasion avatar inkarnasion 278 Точки
Best Answer

Тези булеви проверки са излишни и ти чупят кода, във втория иф си изпуснал едно = при проверката дали дохода е по малък от заплатата, проверките при принтирането не бяха правилни, ето ти поправеният код...

https://pastebin.com/Bf5CLtQ5

1
AlexanderF avatar AlexanderF 2 Точки

Благодаря,това оправи проблема.

0
DeveloperEnthusiast avatar DeveloperEnthusiast 302 Точки
Изискване за социална стипендия - доход на член от семейството по-малък от минималната работна заплата и успех над 4.5.

   if (income <= minSalary && avgGrade >= 4.50)

Това работи очевидно, но по условие не трябва да е така... виж моля те кода по долу.

Въпроса ми е защо на js дава 87, а на python 100?

 

 

0