Професионална програма
Loading...
DChakarov81 avatar DChakarov81 2 Точки

Каква е грешката на ред 18?

degrees = int(input())
time_of_day = input()

outfit = ""
shoes = ""

if time_of_day == "Morning":
  if 10 <= degrees <= 18:
   outfit = 'Sweatshirt'
   shoes ="Sneakers"
elif 18 < degrees <= 24:
  outfit = "Shirt"
  shoes = "Moccasins"
else:
  outfit = "T-shirt"
  shoes = "Sandals"

elif time_of_day == "Afternoon":
if 10 <= degrees <= 18:
  outfit = "Shirt"
  shoes = "Moccasins"
elif 18 < degrees <= 24:
  outfit = "T-shirt"
  shoes = "Sandals"
else:
  outfit = "Swim Suit"
  shoes = "Barefoot"

else:
outfit = "Shirt"
shoes = "Moccasins"
print(f'It's {degrees} degrees, get your {outfit} and {shoes}.")
Тагове:
-1
mark79 avatar mark79 635 Точки

Здравей,

без да съм проверявал дали е вярно - за вложените условия трябва да спазиш отстъпите, например така :

if time_of_day == "Morning":
  if 10 <= degrees <= 18:
    outfit = "Sweatshirt"
    shoes ="Sneakers"
  elif 18 < degrees <= 24:
    outfit = "Shirt"
    shoes = "Moccasins"
  else:
    outfit = "T-shirt"
    shoes = "Sandals"
elif time_of_day == "Afternoon":

Поздрави :)

Опитай отново, а ако се затрудниш - ето решение.

0
29/01/2020 07:54:49
DChakarov81 avatar DChakarov81 2 Точки

Благодаря!

0