Софтуерно Инженерство
Loading...
kkaraivanov avatar kkaraivanov 381 Точки

Заповядай моето решение. Мисля, че грешката не е от типа на променливите.

using System;

namespace Calculations
{
  class Program
  {
    // add, multiply, subtract, divide
    delegate void GetResult(int a, int b);
    static void Main(string[] args)
    {
      string command = Console.ReadLine();
      int a = int.Parse(Console.ReadLine());
      int b = int.Parse(Console.ReadLine());

      GetResult getResult = command == "add" ? new GetResult(Add) :
                 command == "multiply" ? new GetResult(Multiply) :
                 command == "subtract" ? new GetResult(Subtract) :
                 command == "divide" ? new GetResult(Divide) : null;
      getResult(a, b);
    }

    static void Add(int a, int b)
    {
      Console.WriteLine(a + b);
    }
    static void Multiply(int a, int b)
    {
      Console.WriteLine(a * b);
    }

    static void Subtract(int a, int b)
    {
      Console.WriteLine(Math.Abs(a - b));
    }
    static void Divide(int a, int b)
    {
      Console.WriteLine(b != 0 ? a / b : b / a);
    }
  }
}

 

0