Софтуерно Инженерство
Loading...
aquaruiz avatar aquaruiz 134 Точки

Това става ли?

https://www.freecodecamp.org/news/aws-certified-cloud-practitioner-training-2019-free-video-course/

0