Професионална програма
Loading...
TodorMirchev avatar TodorMirchev 0 Точки

Lab_20_ObjectsAndClasses - Dice

Във връзка с презентацията към тази лекция и по-конкретно в задача Dice, защо след метода: private int sides; 

та въпросът е защо има ; вместо { }, нали след всеки метод трябва да има къдрави скоби?

Тагове:
0
Module: Java Advanced
MartinBG avatar MartinBG 3511 Точки

 Нямам презентацията за да проверя какво има в нея, но това, което си постнал тук не e метод, а е деклариране на private поле на клас от тип int и с име sides:

public class SomeClassName {

  private int sides;

  //Constructor(s), methods
}

Пиши, ако не съм разбрал правилно въпроса ти.

0
TodorMirchev avatar TodorMirchev 0 Точки

Да, благодаря, по-късно в лекцията се поизясни.

Като цяло беше доста объркваща лекцията за мен, доста нови понятия и синтаксис, който не е добре обяснен, кое за какво служи.

0
TodorMirchev avatar TodorMirchev 0 Точки

Може ли още един въпрос, в IntelliJ ми изпълнява безупречно кода, а в Judge гърми на всички проверки с run-time error (това е пета задача от същата лекция):

import java.util.ArrayList;
import java.util.List;
import java.util.Scanner;

public class Lab_05_Students {
  public static class Student {

  private String firstName;
  private String lastName;
  private int age;
  private String city;

  public String getFirstName() {
    return firstName;
  }
  public void setFirstName(String firstName) {
    this.firstName = firstName;
  }
  //----------------------------------

  public String getLastName() {
    return lastName;
  }
  public void setLastName(String lastName) {
    this.lastName = lastName;
  }
  //----------------------------------

  public int getAge() {
    return age;
  }
  public void setAge(int age) {
    this.age = age;
  }
  //----------------------------------

  public String getCity() {
    return city;
  }
  public void setCity(String city) {
    this.city = city;
  }


  public Student(String firstName, String lastName, int age, String city) {
    this.firstName = firstName;
    this.lastName = lastName;
    this.age = age;
    this.city = city;
  }


  public static void main(String[] args) {
    Scanner sc = new Scanner(System.in);

    List<Student> students = new ArrayList<>();

    String input = sc.nextLine();

    while (!input.equals("end")) {
      String[] tokens = input.split("\\s+");

      String firstName = tokens[0];
      String lastName = tokens[1];
      int age = Integer.parseInt(tokens[2]);
      String city = tokens[3];

      Student currentStudent = new Student (firstName, lastName, age, city); //конструкторът позволява тук да пишем параметри.

      students.add(currentStudent); //записва го в листа.

      input = sc.nextLine();
    }

    String filterCity = sc.nextLine();

    for (Student i: students) {
      if (i.getCity().equals(filterCity)) {
        System.out.printf("%s %s is %d years old%n", i.getFirstName(), i.getLastName(), i.getAge());
      }
    }

  }//end psvm

  }
}
0
katevs avatar katevs 0 Точки

Мисля, че main() метода не трябва да е във вътрешния клас (class Student), а трябва е в основния клас  (Lab_05_Students) т.е. между class Student  и main() метода трябва да има една затваряща фигурна скоба и да изтриеш една скоба след коментара //psvm   . Същото така regex е " " (с интервал), a не "\\s+".

0