Професионална програма
Loading...
end0rphin avatar end0rphin 0 Точки

Programming Basic with Python: Задача "По-сложни проверки" - 09. Търговски комисионни

Здравейте, някой би ли ми помогнал с решението на тази задача, не мога да открия грешката си!

Благодаря предварително!!!

Линк към кода

Ето и условието на задачата:

1. Търговски комисионни

Фирма дава следните комисионни на търговците си според града, в който работят и обема на продажбите:

Град

0 ≤ s ≤ 500

500 < s ≤ 1 000

1 000 < s ≤ 10 000

s > 10 000

Sofia

5%

7%

8%

12%

Varna

4.5%

7.5%

10%

13%

Plovdiv

5.5%

8%

12%

14.5%

Напишете конзолна програма, която чете име на град (текст) и обем на продажби (реално число), въведени от потребителя, и изчислява и извежда размера на търговската комисионна според горната таблица. Резултатът да се изведе форматиран до 2 цифри след десетичната точка. При невалиден град или обем на продажбите (отрицателно число) да се отпечата "error". 

Примерен вход и изход

вход

изход

 

вход

изход

 

вход

изход

 

вход

изход

Sofia

1500

120.00

Plovdiv

499.99

27.50

Varna

3874.50

387.45

Kaspichan

-50

error

0
Programming Basics with Python 17/02/2020 10:02:21
m.i.rumenov avatar m.i.rumenov 4 Точки
Здравей,
това е моето решение. Дано да ти е от полза. Минава на 100%.

town = input()
sales = float(input())
commission = 0
if town == 'Sofia':
  if 0 <= sales <= 500:
    commission = sales * 0.05
  if 500 < sales <= 1000:
    commission = sales * 0.07
  if 1000 < sales <= 10000:
    commission = sales * 0.08
  if sales > 10000:
    commission = sales * 0.12


elif town == 'Varna':
  if 0 <= sales <= 500:
    commission = sales * 0.045
  if 500 < sales <= 1000:
    commission = sales * 0.075
  if 1000 < sales <= 10000:
    commission = sales * 0.10
  if sales > 10000:
    commission = sales * 0.13


elif town == 'Plovdiv':
  if 0 <= sales <= 500:
    commission = sales * 0.055
  if 500 < sales <= 1000:
    commission = sales * 0.08
  if 1000 < sales <= 10000:
    commission = sales * 0.12
  if sales > 10000:
    commission = sales * 0.145

if commission > 0:
  print(f'{commission:.2f}')

else:
  print('error')

 

 

0