Професионална програма
Loading...
DiKuleva avatar DiKuleva 1 Точки

Заповядай: https://pastebin.com/HkU7tQpF - 100/100

При GetDomain трябва да се направи проверка за валидност на числото. Ако не е валидно, принтираш имейла без промяна:

case "GetDomain":
                        int count = int.Parse(commArgs[1]);

                        if (count < email.Length && count >= 0)
                        {
                            Console.WriteLine(email.Substring(email.Length - count));
                        }
                        else
                        {
                            Console.WriteLine(email);
                        }

                        break;

0
Yovor37 avatar Yovor37 1 Точки

Здравей, всъщност грешката ми е другаде: 

При "Replace {char}" не трябва има тази проверка

 if (email.Contains(ch))
                        {
                            email = email.Replace(ch, '-');
                            Console.WriteLine(email);
                        }

 

Благодаря за помоща, като ти прегледах кода и си отрих гершката.

0